Nouveautés

EMS-Electra finalizează implementarea proiectului CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII COMPANIEI EMS-ELECTRA PRIN EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE

22.05.2020

EMS-ELECTRA a finalizat implementarea proiectului cu finanțare europeană CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII COMPANIEI EMS-ELECTRA PRIN EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE. Acesta a fost cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității companiei EMS-ELECTRA SRL și a productivității muncii în vederea consolidării poziției companiei pe piața de profil. Obiectivul specific al proiectului este creșterea capacității de producție a companiei prin achiziția de noi echipamente în vederea creșterii volumului de produse (plăcute electronice asamblate) cu minim 20% pana la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet după implementarea investiției.

 

Proiectul s-a implementat în localitatea Iași, județul Iași, în perioada 17.09.2018 – 28.05.2020.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, www.facebook.com/inforegio.ro.

 

L’exportation représente 70% de notre production

20.01.2017

Le portefeuille des clients étrangers de la compagnie EMS-ELECTRA a eu une croissance continue pendant les années, à présent 70% de la production ètant destinée aux clients de l’Allemagne, de la France, de l’Autriche, de la Grande Bretagne et de la Grèce. Le reste de 30% représente les produits livrés aux entreprises du GROUPE ELECTRA, et aussi à d’autres compagnies de la Roumanie.

L’excellence en électronique

En tant que fournisseur de services intégrés de montage électronique, EMS-ELECTRA produit des modules et des produits électroniques complets soit pour l’usage industriel, que pour celui domestique.

Site in constructie.............